De transparantiemelding betreft een drempelonderschrijding (3%) door Gideon Hoogstrate als gevolg van de overdracht van stemrechtverlenende effecten op 20 januari 2014.

In artikel 8 van de statuten en in het kader van de toepassing van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, zijn de toepasselijke drempels bepaald op drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvouden van vijf procent (5%).

De transparantiemelding betreft een drempelonderschrijding (3%) door Gideon Hoogstrate als gevolg van de overdracht van stemrechtverlenende effecten op 20 januari 2014. In artikel 8 van de statuten en in het kader van de toepassing van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, zijn de toepasselijke drempels bepaald op drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvouden van vijf procent (5%).