Bij dergelijke koersen wordt de roep om alternatieven steeds groter.

Ook de weerstand tegen vervuilende kolencentrales en kernenergie, die sinds de ramp in Japan alleen maar is toegenomen, dragen bij aan het zoeken naar economisch haalbare alternatieve energiebronnen.

Bij dergelijke koersen wordt de roep om alternatieven steeds groter. Ook de weerstand tegen vervuilende kolencentrales en kernenergie, die sinds de ramp in Japan alleen maar is toegenomen, dragen bij aan het zoeken naar economisch haalbare alternatieve energiebronnen.