De schalieolierevolutie in de V.S. is een klassiek voorbeeld van hoe hoge prijzen en verbeterende technologie leiden tot methoden van grondstoffenproductie die voorheen niet voor mogelijk werden geacht.

Hoewel de groei van de Amerikaanse schalieolieproductie nog niet voldoende is om olieprijzen significant te doen dalen, heeft deze groei een aanzienlijke invloed op de langetermijnprijsverwachtingen, zowel in positieve als negatieve zin.

Prijsstijgingen van energie hebben in het afgelopen decennium een rem op economische activiteit gezet. Een grotere beschikbaarheid van energie zal in ieder geval positieve effecten hebben op wereldwijde groei.

De schalieolierevolutie in de V.S. is een klassiek voorbeeld van hoe hoge prijzen en verbeterende technologie leiden tot methoden van grondstoffenproductie die voorheen niet voor mogelijk werden geacht. Hoewel de groei van de Amerikaanse schalieolieproductie nog niet voldoende is om olieprijzen significant te doen dalen, heeft deze groei een aanzienlijke invloed op de langetermijnprijsverwachtingen, zowel in positieve als negatieve zin. Prijsstijgingen van energie hebben in het afgelopen decennium een rem op economische activiteit gezet. Een grotere beschikbaarheid van energie zal in ieder geval positieve effecten hebben op wereldwijde groei.