In overeenstemming met deze boekhoudkundige norm en om zich te conformeren aan de meest gangbare waarderingsprincipes voor derivaten in de markt, zal Dexia Groep, vanaf de afsluiting van zijn rekeningen op 30 juni 2013, een actualiseringscurve op basis van de dagrente (OIS) gebruiken om de intrinsieke waarde van de gecollateraliseerde derivaten te berekenen.

In overeenstemming met deze boekhoudkundige norm en om zich te conformeren aan de meest gangbare waarderingsprincipes voor derivaten in de markt, zal Dexia Groep, vanaf de afsluiting van zijn rekeningen op 30 juni 2013, een actualiseringscurve op basis van de dagrente (OIS) gebruiken om de intrinsieke waarde van de gecollateraliseerde derivaten te berekenen.