Galapagos deelde mee dat het bedrijf op 18 februari 2010 een kennisgeving van belangrijke deelneming heeft ontvangen waaruit blijkt dat op 10 februari 2010 Gestion Deelnemingen V BV 1.184.602 aandelen in haar bezit had, zijnde 5,02% van de in totaal 23.610.820 uitstaande aandelen van Galapagos NV; deze kennisgeving reflecteert een toename van de deelneming van deze aandeelhouder.

Galapagos deelde mee dat het bedrijf op 18 februari 2010 een kennisgeving van belangrijke deelneming heeft ontvangen waaruit blijkt dat op 10 februari 2010 Gestion Deelnemingen V BV 1.184.602 aandelen in haar bezit had, zijnde 5,02% van de in totaal 23.610.820 uitstaande aandelen van Galapagos NV; deze kennisgeving reflecteert een toename van de deelneming van deze aandeelhouder.