Daarnaast gaat de EC onderzoeken of ING zich heeft gehouden aan de afspraken rond de verstrekte staatssteun. Al met al volgens ABN Amro geen goed nieuws voor ING; wel blijven de analisten van de bank het aandeel ING volgen met een koopadvies.

Vrijdag heeft de EC laten weten, zich niet neer te leggen bij de uitspraak van het Europees Gerechtshof rond de aan ING verleende staatssteun.

Het Europees Gerechtshof oordeelde in maart dat de EC de terugbetalingsvoorwaarden rond de aan ING verleende staatssteun onvoldoende heeft gemotiveerd; het Europees Gerechtshof heeft de door de EC gestelde terugbetalingsvoorwaarden derhalve nietig verklaard.

Onderzoek naar mogelijke schending gemaakte afspraken

Niet alleen gaat de EC in beroep tegen de uitspraak van het Europees Gerechtshof; de EC liet vrijdag weten, tevens een onderzoek te zullen instellen naar mogelijke schendingen van de afspraken door ING inzake de kapitaalinjectie door de Nederlandse overheid.

Volgens de EC is ING in gebreke gebleven bij het betalen van couponrente over de leningen die aan de bank verstrekt zijn. De EC eist nu van ING een rentevergoeding van 10% over de verstrekte staatsteun; dit zou neerkomen op een kostenplaatje van EUR 900 miljoen voor de bank.

Onenigheid rond verleende staatssteun geen goed nieuws voor ING

Al met al vormt de onenigheid rond de verleende staatsteun geen goed nieuws voor ING; we kunnen genoegzaam vaststellen dat de relatie tussen de bank en de EC niet opperbest is.

Met betrekking tot de onenigheid rond de te betalen couponrente denken wij dat ING een rentevergoeding van 8,5% zal moeten betalen over de EUR 3 miljard aan staatssteun waar de bank in de afgelopen drie jaar gebruik van maakte. Dit komt neer op een rentevergoeding van EUR 765 miljoen.

Gezien de aantrekkelijke waardering van het aandeel blijven de analisten van ABN Amro ING volgen met een koopadvies. Wel benadrukken zij dat ING binnen het spectrum van Europese banken de meest risicovolle aanbeveling vormt.

Naar de mening va ABN Amro is een positie in ING alleen verantwoord voor beleggers met een hoge mate van risicotolerantie; de koers van het aandeel ING kan namelijk forse fluctuaties laten zien.

Daarnaast gaat de EC onderzoeken of ING zich heeft gehouden aan de afspraken rond de verstrekte staatssteun. Al met al volgens ABN Amro geen goed nieuws voor ING; wel blijven de analisten van de bank het aandeel ING volgen met een koopadvies. Vrijdag heeft de EC laten weten, zich niet neer te leggen bij de uitspraak van het Europees Gerechtshof rond de aan ING verleende staatssteun. Het Europees Gerechtshof oordeelde in maart dat de EC de terugbetalingsvoorwaarden rond de aan ING verleende staatssteun onvoldoende heeft gemotiveerd; het Europees Gerechtshof heeft de door de EC gestelde terugbetalingsvoorwaarden derhalve nietig verklaard. Onderzoek naar mogelijke schending gemaakte afspraken Niet alleen gaat de EC in beroep tegen de uitspraak van het Europees Gerechtshof; de EC liet vrijdag weten, tevens een onderzoek te zullen instellen naar mogelijke schendingen van de afspraken door ING inzake de kapitaalinjectie door de Nederlandse overheid. Volgens de EC is ING in gebreke gebleven bij het betalen van couponrente over de leningen die aan de bank verstrekt zijn. De EC eist nu van ING een rentevergoeding van 10% over de verstrekte staatsteun; dit zou neerkomen op een kostenplaatje van EUR 900 miljoen voor de bank.Onenigheid rond verleende staatssteun geen goed nieuws voor ING Al met al vormt de onenigheid rond de verleende staatsteun geen goed nieuws voor ING; we kunnen genoegzaam vaststellen dat de relatie tussen de bank en de EC niet opperbest is. Met betrekking tot de onenigheid rond de te betalen couponrente denken wij dat ING een rentevergoeding van 8,5% zal moeten betalen over de EUR 3 miljard aan staatssteun waar de bank in de afgelopen drie jaar gebruik van maakte. Dit komt neer op een rentevergoeding van EUR 765 miljoen. Gezien de aantrekkelijke waardering van het aandeel blijven de analisten van ABN Amro ING volgen met een koopadvies. Wel benadrukken zij dat ING binnen het spectrum van Europese banken de meest risicovolle aanbeveling vormt. Naar de mening va ABN Amro is een positie in ING alleen verantwoord voor beleggers met een hoge mate van risicotolerantie; de koers van het aandeel ING kan namelijk forse fluctuaties laten zien.