De BEL 20 pakt een winst van ruim 1% en komt zodoende boven de kaap van 2350 postvatten. Het sentiment wordt positief beïnvloed door geruchten dat Jens Weidmann, één van de fervenste tegenstrevers van het plan om de ECB staatsobligaties in te laten kopen, ontslag zou willen nemen. De Bundesbank weigert voorlopig commentaar te geven op het gerucht.

Sterke resultaten Befimmo

Befimmo sloot het eerste halfjaar van het boekjaar 2012 af met sterke resultaten die aansloten op de vooruitzichten. De bezettingsgraad steeg tot 95,5% op 30 juni 2012 onder meer dankzij de take-up van het gebouw Wetenschap-Montoyer door het Europees Parlement voor een duur van 21 jaar.

Op het einde van het eerste halfjaar van het boekjaar hebben de huurovereenkomsten van de geconsolideerde portefeuille een gewogen gemiddelde duur van 9,62 jaar. Sinds 2006 blijft die looptijd dus boven de 9 jaar liggen.

De portefeuille, die een oppervlakte van meer dan 850.000 m2 omvat, heeft een waarde van 1.980,7 miljoen € op 30 juni 2012. Deze waarde daalde in het eerste halfjaar maar lichtjes (-0,68%, buiten investeringen), wat spoort met de vooruitzichten.

Op 30 juni 2012 bedraagt de intrinsieke waarde - groepsaandeel - 57,27 € per aandeel (ten opzichte van 57,17 € per aandeel op 31 december 2011).

De EPRA earnings - groepsaandeel - komt op het einde van het eerste halfjaar van 2012 op 2,13 € per aandeel en bleef dus stabiel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De BEL 20 pakt een winst van ruim 1% en komt zodoende boven de kaap van 2350 postvatten. Het sentiment wordt positief beïnvloed door geruchten dat Jens Weidmann, één van de fervenste tegenstrevers van het plan om de ECB staatsobligaties in te laten kopen, ontslag zou willen nemen. De Bundesbank weigert voorlopig commentaar te geven op het gerucht. Sterke resultaten Befimmo Befimmo sloot het eerste halfjaar van het boekjaar 2012 af met sterke resultaten die aansloten op de vooruitzichten. De bezettingsgraad steeg tot 95,5% op 30 juni 2012 onder meer dankzij de take-up van het gebouw Wetenschap-Montoyer door het Europees Parlement voor een duur van 21 jaar. Op het einde van het eerste halfjaar van het boekjaar hebben de huurovereenkomsten van de geconsolideerde portefeuille een gewogen gemiddelde duur van 9,62 jaar. Sinds 2006 blijft die looptijd dus boven de 9 jaar liggen. De portefeuille, die een oppervlakte van meer dan 850.000 m2 omvat, heeft een waarde van 1.980,7 miljoen € op 30 juni 2012. Deze waarde daalde in het eerste halfjaar maar lichtjes (-0,68%, buiten investeringen), wat spoort met de vooruitzichten. Op 30 juni 2012 bedraagt de intrinsieke waarde - groepsaandeel - 57,27 € per aandeel (ten opzichte van 57,17 € per aandeel op 31 december 2011). De EPRA earnings - groepsaandeel - komt op het einde van het eerste halfjaar van 2012 op 2,13 € per aandeel en bleef dus stabiel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.