Gert De Mesure: "Terwijl de shopping centra voor 100% verhuurd zijn, kampt de kantoorportefeuille met een leegstand van 16,9%, een verbetering ten opzichte van de 19,4% van eind 2010. Dankzij die verbetering die in de tweede helft van 2011 optrad, kon Wereldhave Belgium in 2011 de huurinkomsten verhogen met 1,7%. Die hogere inkomsten lieten de bevak toe het bedrijfsresultaat met 5,4% te verhogen. Door de hogere financiële lasten, steeg het uitkeerbare resultaat met 2,8%. Dit uitkeerbare resultaat vormt de basis voor de dividenduitkering. Vastgoedbevaks moeten immers 80% van het uitkeerbare resultaat als dividend uitbetalen. In lijn met het resultaat werd het brutodividend eveneens met 2,8% verhoogd, van 3,92 naar 4 euro. Het nettodividend daarentegen daalt van 3,33 naar 3,16 euro en dit ten gevolge van de verhoging van de roerende voorheffing van 15% naar 21%. Op de huidige koersen bedraagt het netto dividendrendement 4,8%, een niveau dat ligt hoger is dan dat van andere vastgoedbevaks die in winkelvastgoed belegd zijn. "

Het interessante aspect van een belegging in Wereldhave Belgium is echter het groeipotentieel. Die groei zal hoofdzakelijk gerealiseerd worden in winkelvastgoed, het meest beloftevolle vastgoedsegment van de voorbije jaren.

Enerzijds kan er een uitbreiding gerealiseerd worden bij de bestaande grote shopping centra in Nijvel en Doornik, anderzijds worden kleinere winkelcentra in Gent, Genk en Waterloo herontwikkeld en uitgebreid. In een tijdspanne van 5 jaar moet het mogelijk zijn de portefeuille met iets meer dan 30% te laten groeien.

Gert De Mesure: "De financiële structuur (lees de lage schuldgraad van 18,3% tegenover 45% à 50% gemiddeld voor de andere Belgische vastgoedbevaks) laat de bevak toe deze projecten uit te voeren. Een eerste voorsmaakje van die uitbreiding krijgen we al in 2012, want eind maart wordt de eerste uitbreiding van het shopping center te Nijvel (al voor 95% verhuurd) officieel in gebruik genomen. De uitbreiding van het shopping center te Doornik (een investering van 80 à 90 miljoen euro) zou begin 2014 geopend moeten worden. De combinatie van aantrekkelijk netto dividendrendement met groei zorgt ervoor dat Wereldhave Belgium vandaag een van de aantrekkelijkste vastgoedbevaks is. Er moet begin maart alleen nog een kleine horde genomen worden. Sinds midden jaren 90 loopt er een rechtszaak voor een zaak van kasgeldfraude, maar die wordt hoogstwaarschijnlijk onontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de redelijke termijn. Kijken we naar de waardering van Wereldhave Belgium dan is het duidelijk dat de markt gelooft in een goede afloop van deze zaak waarin de bevak niets te verwijten valt.

Gert De Mesure: "Terwijl de shopping centra voor 100% verhuurd zijn, kampt de kantoorportefeuille met een leegstand van 16,9%, een verbetering ten opzichte van de 19,4% van eind 2010. Dankzij die verbetering die in de tweede helft van 2011 optrad, kon Wereldhave Belgium in 2011 de huurinkomsten verhogen met 1,7%. Die hogere inkomsten lieten de bevak toe het bedrijfsresultaat met 5,4% te verhogen. Door de hogere financiële lasten, steeg het uitkeerbare resultaat met 2,8%. Dit uitkeerbare resultaat vormt de basis voor de dividenduitkering. Vastgoedbevaks moeten immers 80% van het uitkeerbare resultaat als dividend uitbetalen. In lijn met het resultaat werd het brutodividend eveneens met 2,8% verhoogd, van 3,92 naar 4 euro. Het nettodividend daarentegen daalt van 3,33 naar 3,16 euro en dit ten gevolge van de verhoging van de roerende voorheffing van 15% naar 21%. Op de huidige koersen bedraagt het netto dividendrendement 4,8%, een niveau dat ligt hoger is dan dat van andere vastgoedbevaks die in winkelvastgoed belegd zijn. " Het interessante aspect van een belegging in Wereldhave Belgium is echter het groeipotentieel. Die groei zal hoofdzakelijk gerealiseerd worden in winkelvastgoed, het meest beloftevolle vastgoedsegment van de voorbije jaren. Enerzijds kan er een uitbreiding gerealiseerd worden bij de bestaande grote shopping centra in Nijvel en Doornik, anderzijds worden kleinere winkelcentra in Gent, Genk en Waterloo herontwikkeld en uitgebreid. In een tijdspanne van 5 jaar moet het mogelijk zijn de portefeuille met iets meer dan 30% te laten groeien. Gert De Mesure: "De financiële structuur (lees de lage schuldgraad van 18,3% tegenover 45% à 50% gemiddeld voor de andere Belgische vastgoedbevaks) laat de bevak toe deze projecten uit te voeren. Een eerste voorsmaakje van die uitbreiding krijgen we al in 2012, want eind maart wordt de eerste uitbreiding van het shopping center te Nijvel (al voor 95% verhuurd) officieel in gebruik genomen. De uitbreiding van het shopping center te Doornik (een investering van 80 à 90 miljoen euro) zou begin 2014 geopend moeten worden. De combinatie van aantrekkelijk netto dividendrendement met groei zorgt ervoor dat Wereldhave Belgium vandaag een van de aantrekkelijkste vastgoedbevaks is. Er moet begin maart alleen nog een kleine horde genomen worden. Sinds midden jaren 90 loopt er een rechtszaak voor een zaak van kasgeldfraude, maar die wordt hoogstwaarschijnlijk onontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de redelijke termijn. Kijken we naar de waardering van Wereldhave Belgium dan is het duidelijk dat de markt gelooft in een goede afloop van deze zaak waarin de bevak niets te verwijten valt.