De analisten verklaren hun negatieve aanbeveling door te wijzen op de hoge waardering van de vastgoedbevak, alsook op het cyclische karakter van de verhuuractiviteiten van industrieel en logistiek vastgoed.

Gert De Mesure: "Vanop afstand beschouwd, begrijpen we de redenering van de analisten, maar hun conclusie dient genuanceerd. Een statisch overzicht van de Belgische vastgoedbevaks en de premies waartegen zij noteren tegenover hun intrinsieke waarde, toont dat WDP met de hoogste premie (i.e. 31%) noteert. Men mag echter niet vergeten dat de intrinsieke waarde van WDP sterk negatief beïnvloed wordt door boekhoudkundige (niet-gerealiseerde) minwaarden op financiële rente-indekkingsinstrumenten die van het eigen vermogen afgetrokken worden. Naarmate hun afloopdatum dichterbij komt, zullen die minwaarden geleidelijk aan dalen om op de vervaldag op nul uit te komen. Men dient dus afstand te nemen van deze boekhoudkundige elementen die geen enkele cash-impact hebben."

Als we abstractie maken van deze minwaarden, dan bedraagt de premie waartegen de koers van WDP noteert, slechts 16%. Deze premie ligt in lijn met de premie van 15% waartegen de vastgoedbevaks in residentieel vastgoed Aedifica en Home Invest Belgium noteren, alsook met de premie van 12% van Retail Estates (winkelvastgoed) en Warehouses Estates (vnl. winkelvastgoed).

Gert De Mesure: "Met deze nuance zouden we WDP dus zeker niet als heel duur beschouwen. Als gevolg van de financiële crisis van 2008 kreeg WDP inderdaad af te rekenen met een daling van de bezettingsgraad. Van een hoog niveau van 98,50 eind juni 2008, ging het snel bergaf om eind december 2009 uit te komen op een dieptepunt van 92,30%. Sindsdien zette zich een herstel in en eind september 2011 was de bezettingsgraad hersteld tot 97,40%. Die lagere bezetting was niet onmiddellijk het gevolg van huurders die hun contracten niet verlengden of opzegden, maar kwam er doordat WDP een aantal bouwprojecten was gestart zonder dat er voorafgaandelijke huurcontracten voor die projecten getekend waren. Vandaag is de situatie totaal verschillend en loopt WDP weinig risico op een gevoelige daling van de bezettingsgraad, door de afwezigheid van risicovolle projecten zonder voorafgaandelijk huurcontract en door een beperkt aantal huurcontracten dat dit jaar op vervaldag komt. We zouden zelfs meer zeggen: met een netto dividendrendement van 6,2% (na roerende voorheffing van 21%) is WDP een van de aantrekkelijkste Belgische vastgoedbevaks. Ter informatie, het gemiddelde netto dividendrendement van die Belgische vastgoedbevaks bedraagt 5,3%.

De analisten verklaren hun negatieve aanbeveling door te wijzen op de hoge waardering van de vastgoedbevak, alsook op het cyclische karakter van de verhuuractiviteiten van industrieel en logistiek vastgoed. Gert De Mesure: "Vanop afstand beschouwd, begrijpen we de redenering van de analisten, maar hun conclusie dient genuanceerd. Een statisch overzicht van de Belgische vastgoedbevaks en de premies waartegen zij noteren tegenover hun intrinsieke waarde, toont dat WDP met de hoogste premie (i.e. 31%) noteert. Men mag echter niet vergeten dat de intrinsieke waarde van WDP sterk negatief beïnvloed wordt door boekhoudkundige (niet-gerealiseerde) minwaarden op financiële rente-indekkingsinstrumenten die van het eigen vermogen afgetrokken worden. Naarmate hun afloopdatum dichterbij komt, zullen die minwaarden geleidelijk aan dalen om op de vervaldag op nul uit te komen. Men dient dus afstand te nemen van deze boekhoudkundige elementen die geen enkele cash-impact hebben." Als we abstractie maken van deze minwaarden, dan bedraagt de premie waartegen de koers van WDP noteert, slechts 16%. Deze premie ligt in lijn met de premie van 15% waartegen de vastgoedbevaks in residentieel vastgoed Aedifica en Home Invest Belgium noteren, alsook met de premie van 12% van Retail Estates (winkelvastgoed) en Warehouses Estates (vnl. winkelvastgoed). Gert De Mesure: "Met deze nuance zouden we WDP dus zeker niet als heel duur beschouwen. Als gevolg van de financiële crisis van 2008 kreeg WDP inderdaad af te rekenen met een daling van de bezettingsgraad. Van een hoog niveau van 98,50 eind juni 2008, ging het snel bergaf om eind december 2009 uit te komen op een dieptepunt van 92,30%. Sindsdien zette zich een herstel in en eind september 2011 was de bezettingsgraad hersteld tot 97,40%. Die lagere bezetting was niet onmiddellijk het gevolg van huurders die hun contracten niet verlengden of opzegden, maar kwam er doordat WDP een aantal bouwprojecten was gestart zonder dat er voorafgaandelijke huurcontracten voor die projecten getekend waren. Vandaag is de situatie totaal verschillend en loopt WDP weinig risico op een gevoelige daling van de bezettingsgraad, door de afwezigheid van risicovolle projecten zonder voorafgaandelijk huurcontract en door een beperkt aantal huurcontracten dat dit jaar op vervaldag komt. We zouden zelfs meer zeggen: met een netto dividendrendement van 6,2% (na roerende voorheffing van 21%) is WDP een van de aantrekkelijkste Belgische vastgoedbevaks. Ter informatie, het gemiddelde netto dividendrendement van die Belgische vastgoedbevaks bedraagt 5,3%.