We merken wel op dat de daling van EPRA Belgium index voor een belangrijk het gevolg was van de dalingen van Befimmo en Intervest Offices & Warehouses (meer dan -20%) en dat het gros van de middelgrote en kleinere vastgoedbevaks het relatief goed deed in 2011.

Gert De Mesure: De Belgische vastgoedbevaks hebben na de financiële crisis van 2008 overduidelijk bewezen dat ze goed kunnen weerstaan aan moeilijke economische omstandigheden en dat zal in 2012 niet anders zijn. Wat 2012 betreft, hebben we vooral aandacht voor de vastgoedbevaks die in het voorbije jaar hun bezettingsgraad konden verbeteren, wat zich in 2012 in de evolutie van de huurinkomsten zal laten gevoelen. We denken in de eerste plaats aan de vastgoedbevaks Montea en WDP, actief in het segment van semi-industrieel en logistiek vastgoed. Beiden kregen in de loop van 2009 af te rekenen met een hogere leegstand t.g.v. de crisis. Dankzij herverhuringen en aankopen van gebouwen met een volledige bezetting konden ze in 2010 en 2011 geleidelijk hun bezettingsgraad verhogen. Beide groepen zullen in 2012 daar de vruchten van plukken."

De minder bekende en kleinere Waalse vastgoedbevak Ascencio zag de voorbije kwartalen eveneens de bezettingsgraad stijgen. Enerzijds verkocht de bevak minder strategische en leegstaande gebouwen, anderzijds versterkte het zijn portefeuille gevoelig via de aankoop van enkele volledige verhuurde winkelvastgoedprojecten in Frankrijk.

Gert De Mesure: Die acquisities zullen de winst per aandeel in 2012 in belangrijke mate ondersteunen. De meest opmerkelijke verbetering van de bezettingsgraad werd gerealiseerd door Wereldhave Belgium. Het was voornamelijk in het kantoorgedeelte van de portefeuille (37% van het totaal) dat de verbetering zich voordeed, de bezettingsgraad steeg er van 73% naar 84%. Dat is goed nieuws voor de resultaten van 2012 en hierbij komt nog dat in maart van dit jaar een uitbreiding van het shopping center in Nijvel in gebruik genomen wordt. Ook dit zal positief bijdragen tot het resultaat in 2012 en 2013."

We merken wel op dat de daling van EPRA Belgium index voor een belangrijk het gevolg was van de dalingen van Befimmo en Intervest Offices & Warehouses (meer dan -20%) en dat het gros van de middelgrote en kleinere vastgoedbevaks het relatief goed deed in 2011. Gert De Mesure: De Belgische vastgoedbevaks hebben na de financiële crisis van 2008 overduidelijk bewezen dat ze goed kunnen weerstaan aan moeilijke economische omstandigheden en dat zal in 2012 niet anders zijn. Wat 2012 betreft, hebben we vooral aandacht voor de vastgoedbevaks die in het voorbije jaar hun bezettingsgraad konden verbeteren, wat zich in 2012 in de evolutie van de huurinkomsten zal laten gevoelen. We denken in de eerste plaats aan de vastgoedbevaks Montea en WDP, actief in het segment van semi-industrieel en logistiek vastgoed. Beiden kregen in de loop van 2009 af te rekenen met een hogere leegstand t.g.v. de crisis. Dankzij herverhuringen en aankopen van gebouwen met een volledige bezetting konden ze in 2010 en 2011 geleidelijk hun bezettingsgraad verhogen. Beide groepen zullen in 2012 daar de vruchten van plukken." De minder bekende en kleinere Waalse vastgoedbevak Ascencio zag de voorbije kwartalen eveneens de bezettingsgraad stijgen. Enerzijds verkocht de bevak minder strategische en leegstaande gebouwen, anderzijds versterkte het zijn portefeuille gevoelig via de aankoop van enkele volledige verhuurde winkelvastgoedprojecten in Frankrijk. Gert De Mesure: Die acquisities zullen de winst per aandeel in 2012 in belangrijke mate ondersteunen. De meest opmerkelijke verbetering van de bezettingsgraad werd gerealiseerd door Wereldhave Belgium. Het was voornamelijk in het kantoorgedeelte van de portefeuille (37% van het totaal) dat de verbetering zich voordeed, de bezettingsgraad steeg er van 73% naar 84%. Dat is goed nieuws voor de resultaten van 2012 en hierbij komt nog dat in maart van dit jaar een uitbreiding van het shopping center in Nijvel in gebruik genomen wordt. Ook dit zal positief bijdragen tot het resultaat in 2012 en 2013."