Ger van Jeveren (Arseus): "Positief is uiteraard dat Fagron en Corilus veel sterker dan verwacht presteerden, met een organische omzetgroei van respectievelijk 9% en 8%. Bij Dental hebben we sinds de herfst van vorig jaar een nieuwe CEO en die voert heel wat organisatorische aanpassingen door bij het bedrijf. Inderdaad, daarnaast moeten we ook rekening houden met verminderde marktomstandigheden. Tegen die achtergrond mogen we tevreden zijn dat de omzet vrijwel stabiel is gebleven."

Van Jeveren blijft optimistisch voor het volledige boekjaar: "Dental zag de omzet met 0,90% dalen, waar op een daling met maar 0,70% was gerekend. Ik durf dus te stellen dat de omzet iets onder of op de consensus is uitgekomen. Daar staat dan weer tegenover dat onze totale omzet iets beter dan verwacht was. Voor Dental rekenen we op een sterkere tweede jaarhelft, onder andere omdat de grote dentale beurzen in het najaar plaatsvinden. Die gaan de gang van zaken in positieve zin beïnvloeden, wat met name in België het geval zal zijn."

Ger van Jeveren (Arseus): "Positief is uiteraard dat Fagron en Corilus veel sterker dan verwacht presteerden, met een organische omzetgroei van respectievelijk 9% en 8%. Bij Dental hebben we sinds de herfst van vorig jaar een nieuwe CEO en die voert heel wat organisatorische aanpassingen door bij het bedrijf. Inderdaad, daarnaast moeten we ook rekening houden met verminderde marktomstandigheden. Tegen die achtergrond mogen we tevreden zijn dat de omzet vrijwel stabiel is gebleven." Van Jeveren blijft optimistisch voor het volledige boekjaar: "Dental zag de omzet met 0,90% dalen, waar op een daling met maar 0,70% was gerekend. Ik durf dus te stellen dat de omzet iets onder of op de consensus is uitgekomen. Daar staat dan weer tegenover dat onze totale omzet iets beter dan verwacht was. Voor Dental rekenen we op een sterkere tweede jaarhelft, onder andere omdat de grote dentale beurzen in het najaar plaatsvinden. Die gaan de gang van zaken in positieve zin beïnvloeden, wat met name in België het geval zal zijn."