George Soros: "Het uiteenvallen van eurozone zou catastrofaal zijn, laat daar geen twijfels over bestaan. Het wereldwijde financieel systeem zou onder druk komen te staan. Bovendien bedreigt de zwakte van de euro momenteel de samenhang binnen de eurozone. Wanneer de euro verdwijnt, gaat ook de Europese Unie verdwijnen. De gevolgen hiervan reiken verder dan Europa zelf, het ganse financieel systeem wordt dan bedreigd. Daarom moet het onmogelijke worden gedaan om de euro te redden, ook al moet voor die redding een hoge prijs worden betaald."

George Soros: "Het uiteenvallen van eurozone zou catastrofaal zijn, laat daar geen twijfels over bestaan. Het wereldwijde financieel systeem zou onder druk komen te staan. Bovendien bedreigt de zwakte van de euro momenteel de samenhang binnen de eurozone. Wanneer de euro verdwijnt, gaat ook de Europese Unie verdwijnen. De gevolgen hiervan reiken verder dan Europa zelf, het ganse financieel systeem wordt dan bedreigd. Daarom moet het onmogelijke worden gedaan om de euro te redden, ook al moet voor die redding een hoge prijs worden betaald."