Er is nog helemaal niets opgelost, wel integendeel. Volgens Soros dreigen de zwakkere landen uit de eurozone verweesd achter te blijven, hun lot is vergelijkbaar met dat van derdewereldlanden die in vreemde munten hebben geleend.

George Soros: "Het is nog niet te laat om de euro en de Europese Unie te redden, maar Europa zit voorlopig gevangen in een vicieuze cirkel waar het zal moeten uitbreken. Ik ben er niet zeker van dat de autoriteiten de crisis op een bewuste manier rekken, maar sluit dat niet bij voorbaat uit. Om de eurozone te redden, is op de eerste plaats vereist dat ze op een andere manier zal geherstructureerd worden. In een volgende fase zal de economie gestimuleerd moeten worden. Het doorvoeren van zware besparingsmaatregelen werkt contraproductief, want het vermindert de capaciteit van de individuele staten om de schulden terug te betalen. Wat de stimuleringsmaatregelen betreft: er kan bijvoorbeeld een euro-obligatie met een coupon van 1% uitgegeven worden. "

Er is nog helemaal niets opgelost, wel integendeel. Volgens Soros dreigen de zwakkere landen uit de eurozone verweesd achter te blijven, hun lot is vergelijkbaar met dat van derdewereldlanden die in vreemde munten hebben geleend. George Soros: "Het is nog niet te laat om de euro en de Europese Unie te redden, maar Europa zit voorlopig gevangen in een vicieuze cirkel waar het zal moeten uitbreken. Ik ben er niet zeker van dat de autoriteiten de crisis op een bewuste manier rekken, maar sluit dat niet bij voorbaat uit. Om de eurozone te redden, is op de eerste plaats vereist dat ze op een andere manier zal geherstructureerd worden. In een volgende fase zal de economie gestimuleerd moeten worden. Het doorvoeren van zware besparingsmaatregelen werkt contraproductief, want het vermindert de capaciteit van de individuele staten om de schulden terug te betalen. Wat de stimuleringsmaatregelen betreft: er kan bijvoorbeeld een euro-obligatie met een coupon van 1% uitgegeven worden. "