Daarbij zou het algemeen belang opzij worden geschoven ten voordele van hoofdzakelijk nationale criteria. Gevolg zou zijn dat de eurozone in haar geheel gaat verzwakken.

Volgens Osborne is het in ieder geval noodzakelijk dat de omvang van het steunfonds wordt opgetrokken, kwestie van toekomstige schokken te kunnen opvangen.

Daarbij zou het algemeen belang opzij worden geschoven ten voordele van hoofdzakelijk nationale criteria. Gevolg zou zijn dat de eurozone in haar geheel gaat verzwakken. Volgens Osborne is het in ieder geval noodzakelijk dat de omvang van het steunfonds wordt opgetrokken, kwestie van toekomstige schokken te kunnen opvangen.