Om de stap naar de rechtbank te vermijden, zou General Motors de obligatiehouders er van moeten overtuigen om $27 mrd in schulden om te zetten in aandelen, aandelen die uiteraard een risicovol karakter dragen.

Bovendien moeten in de komende drie weken akkoorden worden bereikt met de vakbonden, overtallige fabrieken gesloten moeten worden en honderden dealers bedankt voor bewezen diensten.

Om de stap naar de rechtbank te vermijden, zou General Motors de obligatiehouders er van moeten overtuigen om $27 mrd in schulden om te zetten in aandelen, aandelen die uiteraard een risicovol karakter dragen. Bovendien moeten in de komende drie weken akkoorden worden bereikt met de vakbonden, overtallige fabrieken gesloten moeten worden en honderden dealers bedankt voor bewezen diensten.