Aan de overheid wordt gevraagd om de helft van de openstaande schulden om te zetten in aandelen. Ook de obligatiehouders krijgen de kans om hun effecten naar aandelen om te ruilen.

Hierbij werd een verhouding vastgesteld van 225 gewone aandelen voor elke $1000 in obligaties. GM moet voor 1 juni een definitief reorganisatieplan voorleggen, zoniet dreigt de staatshulp op te drogen.

Aan de overheid wordt gevraagd om de helft van de openstaande schulden om te zetten in aandelen. Ook de obligatiehouders krijgen de kans om hun effecten naar aandelen om te ruilen. Hierbij werd een verhouding vastgesteld van 225 gewone aandelen voor elke $1000 in obligaties. GM moet voor 1 juni een definitief reorganisatieplan voorleggen, zoniet dreigt de staatshulp op te drogen.