De kloof tussen een AAA-rating en de AA- rating, die drie niveaus lager ligt, is qua obligatierendement al opgelopen tot het recordniveau van 112 basispunten (1,12%). Dat betekent dat de kredietcrisis in december nog scherpere vormen aannam.

Voor het uitbreken van de kredietcrisis bedroeg die kloof nog maar 6 basispunten (0,06%). Met andere woorden: General Electric zal (veel) meer rente op obligaties moeten betalen wanneer het zijn toprating verliest.

De kloof tussen een AAA-rating en de AA- rating, die drie niveaus lager ligt, is qua obligatierendement al opgelopen tot het recordniveau van 112 basispunten (1,12%). Dat betekent dat de kredietcrisis in december nog scherpere vormen aannam. Voor het uitbreken van de kredietcrisis bedroeg die kloof nog maar 6 basispunten (0,06%). Met andere woorden: General Electric zal (veel) meer rente op obligaties moeten betalen wanneer het zijn toprating verliest.