België en Frankrijk hebben dit respectievelijk op 11,5 en 7,8 jaar gehouden.

Gevolg is hogere aflossingen in de komende jaren voor deze landen en een hoger herfinancieringsrisico.

Spanje liet deze week bovendien weten maar liefst Eur 20 mrd extra in kortlopend schatkistpapier uit te gaan geven volgend jaar.

België en Frankrijk hebben dit respectievelijk op 11,5 en 7,8 jaar gehouden. Gevolg is hogere aflossingen in de komende jaren voor deze landen en een hoger herfinancieringsrisico. Spanje liet deze week bovendien weten maar liefst Eur 20 mrd extra in kortlopend schatkistpapier uit te gaan geven volgend jaar.