Anderzijds werd de doelstelling voor het besparingsprogramma (Deliver!) voor 2015 juist weer iets naar boven bijgesteld.

Het onderliggende bedrijfsresultaat (EBIT) voor het vierde kwartaal van 2013 nam met 17 procent toe tot EUR 68 miljoen. Lager dus dan de consensus van EUR 76 miljoen, wat voornamelijk werd veroorzaakt door de lager dan verwachte resultaten in de hoofddivisie in Europa.

Positief is dat het vierde kwartaal het eerste kwartaal was dat jaar op jaar groei laat zien sinds het tweede kwartaal van 2011. Het lijkt er dan ook op dat TNT Express eindelijk een omslagpunt heeft bereikt.

Het is goed te zien dat het momentum voor het programma Deliver! toeneemt, met besparingen van EUR 25 miljoen in het vierde kwartaal van 2013 vergeleken met EUR 10 miljoen in het derde kwartaal van 2013.

De outlook voor 2014 was niet erg concreet en gaat uit van verdere volatiliteit en onzekere bedrijfsomstandigheden.

Desondanks worden positieve ontwikkelingen verwacht van de resultaten voor Europa Main en Europa Other & Americas (al kan dat niet echt als een verrassing komen). ABN Amro heeft een neutraal advies.

Anderzijds werd de doelstelling voor het besparingsprogramma (Deliver!) voor 2015 juist weer iets naar boven bijgesteld. Het onderliggende bedrijfsresultaat (EBIT) voor het vierde kwartaal van 2013 nam met 17 procent toe tot EUR 68 miljoen. Lager dus dan de consensus van EUR 76 miljoen, wat voornamelijk werd veroorzaakt door de lager dan verwachte resultaten in de hoofddivisie in Europa. Positief is dat het vierde kwartaal het eerste kwartaal was dat jaar op jaar groei laat zien sinds het tweede kwartaal van 2011. Het lijkt er dan ook op dat TNT Express eindelijk een omslagpunt heeft bereikt. Het is goed te zien dat het momentum voor het programma Deliver! toeneemt, met besparingen van EUR 25 miljoen in het vierde kwartaal van 2013 vergeleken met EUR 10 miljoen in het derde kwartaal van 2013. De outlook voor 2014 was niet erg concreet en gaat uit van verdere volatiliteit en onzekere bedrijfsomstandigheden. Desondanks worden positieve ontwikkelingen verwacht van de resultaten voor Europa Main en Europa Other & Americas (al kan dat niet echt als een verrassing komen). ABN Amro heeft een neutraal advies.