Tegelijkertijd neigen staatsleningen steeds zwaarder te gaan wegen in traditionele benchmarks. In die context kan een alternatieve aanpak potentieel zeer gunstig zijn: één die niet wordt beknot door individuele benchmark-beperkingen en waarvan het risicoprofiel in lijn is met benchmarks in wereldwijde vastrentende waarden, maar die niet wordt gedwongen mee te gaan als de benchmark meer dan gewenst neigt naar exposure in specifieke sectoren of individuele uitgevende partijen, naar bepaalde landenrisico's of naar bepaalde duration-risico's.

Officiële rentetarieven zijn momenteel historisch laag, en het is waarschijnlijk dat de component staatsleningen in vele benchmarks voor vastrentende waarden groter zal worden nu ontwikkelde landen als gevolg van de crisis enorme bedragen aan schulden blijven uitgeven.

Tegelijkertijd neigen staatsleningen steeds zwaarder te gaan wegen in traditionele benchmarks. In die context kan een alternatieve aanpak potentieel zeer gunstig zijn: één die niet wordt beknot door individuele benchmark-beperkingen en waarvan het risicoprofiel in lijn is met benchmarks in wereldwijde vastrentende waarden, maar die niet wordt gedwongen mee te gaan als de benchmark meer dan gewenst neigt naar exposure in specifieke sectoren of individuele uitgevende partijen, naar bepaalde landenrisico's of naar bepaalde duration-risico's. Officiële rentetarieven zijn momenteel historisch laag, en het is waarschijnlijk dat de component staatsleningen in vele benchmarks voor vastrentende waarden groter zal worden nu ontwikkelde landen als gevolg van de crisis enorme bedragen aan schulden blijven uitgeven.