Het zou Tyler Durden van Zero Hedge niet verbazen wanneer dit scenario zich opnieuw zou voordoen, want zowel onder de regering van George W. Bush als die van Barack Obama werd een Keynesiaanse politiek gevoerd. De resultaten daarvan worden stilaan zichtbaar.

De geest van Keynes spookt opnieuw rond op de financiële markten, maar mogelijk zal het ditmaal de laatste keer zijn dat dit gebeurt. Inmiddels is namelijk duidelijk aan het worden welke ravage de politiek van de Britse econoom kan aanrichten. Het lijkt tijd te worden dat Keynes definitief wordt begraven.

Het zou Tyler Durden van Zero Hedge niet verbazen wanneer dit scenario zich opnieuw zou voordoen, want zowel onder de regering van George W. Bush als die van Barack Obama werd een Keynesiaanse politiek gevoerd. De resultaten daarvan worden stilaan zichtbaar. De geest van Keynes spookt opnieuw rond op de financiële markten, maar mogelijk zal het ditmaal de laatste keer zijn dat dit gebeurt. Inmiddels is namelijk duidelijk aan het worden welke ravage de politiek van de Britse econoom kan aanrichten. Het lijkt tijd te worden dat Keynes definitief wordt begraven.