Geert Vanherck (Leleux AB): "De winkelcentra leveren 272,2 miljoen euro van deze omzet, de kantoren 54,2 miljoen euro en de verhuur- en service-inkomsten van de congrescentra de overige 86,9 miljoen euro (andere: 13,3 miljoen euro). De focus op Frankrijk blijkt uit de geografische verdeling van de inkomsten in het eerste kwartaal van 2011. Nagenoeg 50% (135,7 miljoen euro) van de winkelcentra-inkomsten, 80,62% (43,7 miljoen euro) van de kantoren en 100% van de congrescentrainkomsten worden door de Franse thuismarkt geleverd. Op 31 december 2010 bedroeg de nettofinanciëleschuldratio (uitgedrukt als de Loan-to- Value ratio) 37% t.o.v. 32% eind 2009. Over het boekjaar 2010 keerde Unibail-Rodamco een brutodividend van 8 euro uit."

Geert Vanherck (Leleux AB): "De winkelcentra leveren 272,2 miljoen euro van deze omzet, de kantoren 54,2 miljoen euro en de verhuur- en service-inkomsten van de congrescentra de overige 86,9 miljoen euro (andere: 13,3 miljoen euro). De focus op Frankrijk blijkt uit de geografische verdeling van de inkomsten in het eerste kwartaal van 2011. Nagenoeg 50% (135,7 miljoen euro) van de winkelcentra-inkomsten, 80,62% (43,7 miljoen euro) van de kantoren en 100% van de congrescentrainkomsten worden door de Franse thuismarkt geleverd. Op 31 december 2010 bedroeg de nettofinanciëleschuldratio (uitgedrukt als de Loan-to- Value ratio) 37% t.o.v. 32% eind 2009. Over het boekjaar 2010 keerde Unibail-Rodamco een brutodividend van 8 euro uit."