Geert Van Herck (Leleux AB): "Beate staat dan ook voor een grondige herziening van al haar activiteiten, een herdefiniëring van de bedrijfsstrategie en in het bijzonder het beter onderhouden van haar banden met de schuldeisers. In het kader van de reorganisatie zal de nadruk liggen op de uitbreiding van e-commerce, het aanstellen van een nieuw managementteam, een focus op de landen waar de rendabiliteit het hoogst is en het afstoten van filialen in verlieslatende markten zoals het VK, Slovenië, Tsjechië en Spanje. Natuurlijk zal deze herpositionering niet zonder gevolgen blijven voor de groepsfinanciën (er werden al voor bijna 4 miljoen euro voorzieningen geboekt) en Beate verwacht in 2011 nog een verdere negatieve impact. Tenslotte zal zij haar bankiers om de nodige ademruimte vragen. Maar dit is ver van zeker ondanks dat er constructieve gesprekken met de geldschieters begonnen zijn."

Geert Van Herck (Leleux AB): "Beate staat dan ook voor een grondige herziening van al haar activiteiten, een herdefiniëring van de bedrijfsstrategie en in het bijzonder het beter onderhouden van haar banden met de schuldeisers. In het kader van de reorganisatie zal de nadruk liggen op de uitbreiding van e-commerce, het aanstellen van een nieuw managementteam, een focus op de landen waar de rendabiliteit het hoogst is en het afstoten van filialen in verlieslatende markten zoals het VK, Slovenië, Tsjechië en Spanje. Natuurlijk zal deze herpositionering niet zonder gevolgen blijven voor de groepsfinanciën (er werden al voor bijna 4 miljoen euro voorzieningen geboekt) en Beate verwacht in 2011 nog een verdere negatieve impact. Tenslotte zal zij haar bankiers om de nodige ademruimte vragen. Maar dit is ver van zeker ondanks dat er constructieve gesprekken met de geldschieters begonnen zijn."