Geert Van Herck (Leleux AB): "Dit is 2,6 keer meer dan in het derde kwartaal van 2009. Het brutobedrijfsresultaat (ontvangen intresten en commissies min de betaalde intresten en algemene kosten) steeg met 0,2% tot 1,78 miljard euro en de kosten verbonden aan bankrisico's (zoals het aanleggen van provisies voor slechte leningen) daalde met 18,2% naar 973 miljoen euro. Het nettobankproduct (ontvangen min betaalde intresten) steeg met 3,1% tot 4,98 miljard euro."

De directeur-generaal van Credit Agricole, Jean-Paul Chifflet, heeft onderstreept dat dit resultaat (dat de trend van de eerste jaarhelft doortrekt) beantwoordt aan het recurrente resultaat dat in de voorbije kwartalen naar voren geschoven werd. Van Herck: "In haar commentaar bij de resultaten benadrukte de bank dat er geen kapitaalverhoging overwogen wordt in het kader van de nieuwe Basel III kapitaalvereisten. Met betrekking tot haar solvabiliteitsratio stelt Credit Agricole dat de Tier 1-ratio (risicogewogen activa/eigen vermogen plus reserves) 10% bedraagt (tegen 9,7% eind juni 2010)."

Geert Van Herck (Leleux AB): "Dit is 2,6 keer meer dan in het derde kwartaal van 2009. Het brutobedrijfsresultaat (ontvangen intresten en commissies min de betaalde intresten en algemene kosten) steeg met 0,2% tot 1,78 miljard euro en de kosten verbonden aan bankrisico's (zoals het aanleggen van provisies voor slechte leningen) daalde met 18,2% naar 973 miljoen euro. Het nettobankproduct (ontvangen min betaalde intresten) steeg met 3,1% tot 4,98 miljard euro." De directeur-generaal van Credit Agricole, Jean-Paul Chifflet, heeft onderstreept dat dit resultaat (dat de trend van de eerste jaarhelft doortrekt) beantwoordt aan het recurrente resultaat dat in de voorbije kwartalen naar voren geschoven werd. Van Herck: "In haar commentaar bij de resultaten benadrukte de bank dat er geen kapitaalverhoging overwogen wordt in het kader van de nieuwe Basel III kapitaalvereisten. Met betrekking tot haar solvabiliteitsratio stelt Credit Agricole dat de Tier 1-ratio (risicogewogen activa/eigen vermogen plus reserves) 10% bedraagt (tegen 9,7% eind juni 2010)."