Geert Van Herck (Leleux AB): "We zien weinig benijdenswaardige omgevingsfactoren voor PCB: aan de opbrengstenzijde knabbelt de overheid en aan de kostenzijde neemt de kosteninflatie toe. Niet verwonderlijk dat de winst per aandeel blijft hangen (de bedrijfswinst per aandeel daalde van 0,65 euro op 30/06/2009 tot 0,64 euro op 30/06/2010) en de koers fors onderuitging. Een afbouwenadvies is op zijn plaats : cruciaal is de steun op 3 euro. Een daling onder dit niveau moet als verkoopsignaal dienen. Net zo trouwens voor moedermaatschappij Celesio (verkopen onder 16 euro). Alternatieven zijn Omega Pharma of Stada Arzneimittel te kopen op koerszwakte."

Geert Van Herck (Leleux AB): "We zien weinig benijdenswaardige omgevingsfactoren voor PCB: aan de opbrengstenzijde knabbelt de overheid en aan de kostenzijde neemt de kosteninflatie toe. Niet verwonderlijk dat de winst per aandeel blijft hangen (de bedrijfswinst per aandeel daalde van 0,65 euro op 30/06/2009 tot 0,64 euro op 30/06/2010) en de koers fors onderuitging. Een afbouwenadvies is op zijn plaats : cruciaal is de steun op 3 euro. Een daling onder dit niveau moet als verkoopsignaal dienen. Net zo trouwens voor moedermaatschappij Celesio (verkopen onder 16 euro). Alternatieven zijn Omega Pharma of Stada Arzneimittel te kopen op koerszwakte."