Geert Van Herck (Leleux Associated Brokers): "Bij de recente aankondiging van de obligatie-uitgifte mogen we daarom niet uit het oog verliezen dat deze plaatsing de vertaling is van deze strategie om op zoek te gaan naar interessante investeringsopportuniteiten op de vastgoedmarkt."

In het afgelopen kwartaal (Q1/2010) heeft Intervest Offices het niet beter noch slechter dan het voorgaande kwartaal gedaan want de huurinkomsten zijn op dezelfde hoogte als het vierde kwartaal van 2009 gebleven.

Van Herck: "Op 31 maart 2010 bedroeg de bezettingsgraad van Intervest Offices 87% (vs 88% op 31 december 2009). Voor de nabije toekomst is het management van plan haar inspanningen te concentreren op het verhuren van nog leegstaande gebouwen en bij potentiële huurders naar opportuniteiten te speuren. Wij geven het advies in te tekenen op deze obligatie."

Geert Van Herck (Leleux Associated Brokers): "Bij de recente aankondiging van de obligatie-uitgifte mogen we daarom niet uit het oog verliezen dat deze plaatsing de vertaling is van deze strategie om op zoek te gaan naar interessante investeringsopportuniteiten op de vastgoedmarkt." In het afgelopen kwartaal (Q1/2010) heeft Intervest Offices het niet beter noch slechter dan het voorgaande kwartaal gedaan want de huurinkomsten zijn op dezelfde hoogte als het vierde kwartaal van 2009 gebleven. Van Herck: "Op 31 maart 2010 bedroeg de bezettingsgraad van Intervest Offices 87% (vs 88% op 31 december 2009). Voor de nabije toekomst is het management van plan haar inspanningen te concentreren op het verhuren van nog leegstaande gebouwen en bij potentiële huurders naar opportuniteiten te speuren. Wij geven het advies in te tekenen op deze obligatie."