Geert Van Herck (Leleux AB): "De verkoop van Bank Degroof (waarvan de holding 16% bezat) was één van de belangrijkste transacties van het afgelopen boekjaar. Een ander markant feit van 2010 was de schuldafbouw die de holding heeft doorgevoerd. De nettoschuldgraad van de holding daalde met meer dan 200 miljoen euro van 249 miljoen euro op 31 december 2009 tot 43 miljoen euro eind 2010. Rekening houdend met de nieuwe goedgekeurde strategie (focus op een beperkt aantal participaties en niet van krediet afhankelijk zijn) stelt de Raad van Bestuur een

kapitaalvermindering met 26 euro per aandeel voor als antwoord op het verzoek van de hoofdaandeelhouder."

Geert Van Herck (Leleux AB): "De verkoop van Bank Degroof (waarvan de holding 16% bezat) was één van de belangrijkste transacties van het afgelopen boekjaar. Een ander markant feit van 2010 was de schuldafbouw die de holding heeft doorgevoerd. De nettoschuldgraad van de holding daalde met meer dan 200 miljoen euro van 249 miljoen euro op 31 december 2009 tot 43 miljoen euro eind 2010. Rekening houdend met de nieuwe goedgekeurde strategie (focus op een beperkt aantal participaties en niet van krediet afhankelijk zijn) stelt de Raad van Bestuur een kapitaalvermindering met 26 euro per aandeel voor als antwoord op het verzoek van de hoofdaandeelhouder."