Geert Van Herck (Leleux AB): "Dit operationeel verlies verbergt twee tendensen: enerzijds ging de operationele winst van de levensverzekeringsactiviteit met 57% de hoogte in tot 160 miljoen euro, anderzijds was er een operationeel verlies in de bankactiviteiten (-364 miljoen euro, een toename van het verlies met 36% t.o.v. 2009) dat te wijten is aan de toename van de provisies voor slechte kredieten (420 miljoen euro in 2010 vs 376 miljoen euro in 2009)."

De groep geeft geen becijferde prognoses voor 2010. Van Herck: "Maar uit de resultatenpresentatie leren we wel dat de netto-intrestmarge van de groep (nu: 0,86%) in 2013 boven 1% zou moeten uitkomen en de winst op het eigen vermogen van de bank zou meer dan 10% moeten bedragen."

Geert Van Herck (Leleux AB): "Dit operationeel verlies verbergt twee tendensen: enerzijds ging de operationele winst van de levensverzekeringsactiviteit met 57% de hoogte in tot 160 miljoen euro, anderzijds was er een operationeel verlies in de bankactiviteiten (-364 miljoen euro, een toename van het verlies met 36% t.o.v. 2009) dat te wijten is aan de toename van de provisies voor slechte kredieten (420 miljoen euro in 2010 vs 376 miljoen euro in 2009)." De groep geeft geen becijferde prognoses voor 2010. Van Herck: "Maar uit de resultatenpresentatie leren we wel dat de netto-intrestmarge van de groep (nu: 0,86%) in 2013 boven 1% zou moeten uitkomen en de winst op het eigen vermogen van de bank zou meer dan 10% moeten bedragen."