Geert Van Herck ((Leleux Associated Brokers): "We hoeven u niet te vertellen dat de perikelen uit Griekenland en Portugal (ratingverlaging door het Amerikaanse ratingbureau Fitch) hiervoor verantwoordelijk zijn. Het leidde in het begin van vorige

week tot een koersuitschuiver maar inmiddels is de Euro Stoxx 50 alweer zo goed als hersteld. Toegegeven, in de huidige omgeving is dit een teken van sterkte."

Het is te verwachten dat de index in de komende dagen en weken zal proberen dichter naar de 3000 punten te klimmen. Van Herck: "Misschien wordt de top van januari 2010 (3044,37 punten) zelfs opwaarts overschreden. Het signaal om toch nog snel snel aandelen te gaan kopen ? U kent onze visie : we blijven van oordeel dat het dalingspotentieel van de Euro Stoxx 50 veel groter is dan het stijgingspotentieel. Beleggers die nog instappen, moeten een zeer strict risicomanagement voeren want de trend kan snel keren. Zoals in onze vorige analyses aangegeven, is onze blik op de steunzone van 2700 - 2800 punten gericht. Een neerwaartse doorbraak door deze belangrijke steunzone kan de Europese benchmarkindex snel naar de 2500 punten leiden. Tot slot nog de volgende bedenking : er waren 21 dagen nodig in de eerste weken van 2010 voor een koersval met 14%. Sinds het dieptepunt van begin februari zijn we nu al 32 dagen aan het stijgen en de Euro Stoxx 50 bevindt zich nog steeds 4% onder zijn top van januari. U mag raden welke partij de bovenhand heeft op de markten..."

Geert Van Herck ((Leleux Associated Brokers): "We hoeven u niet te vertellen dat de perikelen uit Griekenland en Portugal (ratingverlaging door het Amerikaanse ratingbureau Fitch) hiervoor verantwoordelijk zijn. Het leidde in het begin van vorige week tot een koersuitschuiver maar inmiddels is de Euro Stoxx 50 alweer zo goed als hersteld. Toegegeven, in de huidige omgeving is dit een teken van sterkte." Het is te verwachten dat de index in de komende dagen en weken zal proberen dichter naar de 3000 punten te klimmen. Van Herck: "Misschien wordt de top van januari 2010 (3044,37 punten) zelfs opwaarts overschreden. Het signaal om toch nog snel snel aandelen te gaan kopen ? U kent onze visie : we blijven van oordeel dat het dalingspotentieel van de Euro Stoxx 50 veel groter is dan het stijgingspotentieel. Beleggers die nog instappen, moeten een zeer strict risicomanagement voeren want de trend kan snel keren. Zoals in onze vorige analyses aangegeven, is onze blik op de steunzone van 2700 - 2800 punten gericht. Een neerwaartse doorbraak door deze belangrijke steunzone kan de Europese benchmarkindex snel naar de 2500 punten leiden. Tot slot nog de volgende bedenking : er waren 21 dagen nodig in de eerste weken van 2010 voor een koersval met 14%. Sinds het dieptepunt van begin februari zijn we nu al 32 dagen aan het stijgen en de Euro Stoxx 50 bevindt zich nog steeds 4% onder zijn top van januari. U mag raden welke partij de bovenhand heeft op de markten..."