Geert Van Herck (Leleux AB): "AvH boekte over 2010 een geconsolideerde nettowinst van 160,8 miljoen euro tegen 117,5 miljoen euro over 2009. Alle vijf de activiteitssegmenten presteerden beter dan het jaar voordien. Grosso modo tekenden bouw, bagger en concessies (met DEME als zwaartepunt) en financiële diensten telkens voor een derde van de winst. Per aandeel steeg de nettowinst van 3,54 euro tot 4,86 euro. Het eigen vermogen per aandeel verbeterde van 47,63 euro eind 2009 tot 51,09 euro eind 2010. AvH stelt voor over 2010 een dividend uit te keren van 1,55 euro bruto per aandeel tegen 1,44 euro over 2009. De investeringsmaatschappij ziet 2011 met enige voorzichtigheid tegemoet, daarbij verwijzend naar de "geopolitieke onrust en de huidige economische conjunctuur". Niettemin verwacht AvH dat de courante resultaten van de meeste deelnemingen opnieuw groei zullen vertonen."

Geert Van Herck (Leleux AB): "AvH boekte over 2010 een geconsolideerde nettowinst van 160,8 miljoen euro tegen 117,5 miljoen euro over 2009. Alle vijf de activiteitssegmenten presteerden beter dan het jaar voordien. Grosso modo tekenden bouw, bagger en concessies (met DEME als zwaartepunt) en financiële diensten telkens voor een derde van de winst. Per aandeel steeg de nettowinst van 3,54 euro tot 4,86 euro. Het eigen vermogen per aandeel verbeterde van 47,63 euro eind 2009 tot 51,09 euro eind 2010. AvH stelt voor over 2010 een dividend uit te keren van 1,55 euro bruto per aandeel tegen 1,44 euro over 2009. De investeringsmaatschappij ziet 2011 met enige voorzichtigheid tegemoet, daarbij verwijzend naar de "geopolitieke onrust en de huidige economische conjunctuur". Niettemin verwacht AvH dat de courante resultaten van de meeste deelnemingen opnieuw groei zullen vertonen."