In het eerste kwartaal kromp de binnenlandse vraag in ons land opnieuw, zowel bij huisgezinnen (minus 1,90%) als bij overheidsinvesteringen (minus 9,30%). In het laatste geval is niet zozeer sprake van besparingen, als wel van de komende verkiezingen.

In 1912 was er een scherpe stijging van de overheidsinvesteringen met de gemeenteraadsverkiezingen op komst, maar daarna kenden de investeringen logischerwijs een scherpe daling. De privé-consumptie lijkt te zijn gestabiliseerd, maar ver onder het langetermijngemiddelde.

In het eerste kwartaal kromp de binnenlandse vraag in ons land opnieuw, zowel bij huisgezinnen (minus 1,90%) als bij overheidsinvesteringen (minus 9,30%). In het laatste geval is niet zozeer sprake van besparingen, als wel van de komende verkiezingen. In 1912 was er een scherpe stijging van de overheidsinvesteringen met de gemeenteraadsverkiezingen op komst, maar daarna kenden de investeringen logischerwijs een scherpe daling. De privé-consumptie lijkt te zijn gestabiliseerd, maar ver onder het langetermijngemiddelde.