De Algemene Vergadering heeft de jaarrekening, het jaarverslag en de voorgestelde bestemming van het resultaat goedgekeurd..

De Algemene Vergadering heeft voorts kwijting gegeven aan de leden van de Raad van Bestuur evenals aan de commissaris.

Op voordracht van de Raad van Bestuur heeft de Algemene Vergadering het mandaat van de heer Stefaan Haspeslagh als niet-onafhankelijk bestuurder verlengd voor een periode van vier jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2018.

Tot slot besloot de Algemene Vergadering om de aanpassing van de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders met ingang van 1 januari 2013 te bevestigen.

De Algemene Vergadering heeft de jaarrekening, het jaarverslag en de voorgestelde bestemming van het resultaat goedgekeurd.. De Algemene Vergadering heeft voorts kwijting gegeven aan de leden van de Raad van Bestuur evenals aan de commissaris. Op voordracht van de Raad van Bestuur heeft de Algemene Vergadering het mandaat van de heer Stefaan Haspeslagh als niet-onafhankelijk bestuurder verlengd voor een periode van vier jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2018. Tot slot besloot de Algemene Vergadering om de aanpassing van de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders met ingang van 1 januari 2013 te bevestigen.