De royaltyinkomsten stegen met 35% naar EUR 114 miljoen, gesteund door de lancering van Toviaz® . Overige opbrengsten stegen met 44% naar EUR 103 miljoen, dankzij de goede prestaties van Xyzal® in de VS en de hogere omzet uit contractproductie.

De onderliggende rentabiliteit (recurrente EBITDA) steeg met 1% naar EUR 363 miljoen. Dit geeft de generische concurrentie weer, meer dan gecompenseerd dankzij de beduidend lagere bedrijfskosten als gevolg van SHAPE.

De gerapporteerde nettowinst na minderheidsparticipaties verviervoudigde bijna naar EUR 516 miljoen tegenover EUR 108 miljoen in 2008, waarvan EUR 455 miljoen toe te wijzen aan inkomsten uit kapitaalwinsten.

De prognoses voor 2009 blijven gehandhaafd: totale opbrengsten voor het volledige jaar zullen naar verwacht EUR 3,1 tot EUR 3,3 miljard bereiken; onderliggende rentabiliteit (recurrente EBITDA) naar verwacht meer dan EUR 680 miljoen op het einde van het jaar; nettowinst zoals gerapporteerd gestegen tot EUR 550 miljoen.

De royaltyinkomsten stegen met 35% naar EUR 114 miljoen, gesteund door de lancering van Toviaz® . Overige opbrengsten stegen met 44% naar EUR 103 miljoen, dankzij de goede prestaties van Xyzal® in de VS en de hogere omzet uit contractproductie.De onderliggende rentabiliteit (recurrente EBITDA) steeg met 1% naar EUR 363 miljoen. Dit geeft de generische concurrentie weer, meer dan gecompenseerd dankzij de beduidend lagere bedrijfskosten als gevolg van SHAPE.De gerapporteerde nettowinst na minderheidsparticipaties verviervoudigde bijna naar EUR 516 miljoen tegenover EUR 108 miljoen in 2008, waarvan EUR 455 miljoen toe te wijzen aan inkomsten uit kapitaalwinsten.De prognoses voor 2009 blijven gehandhaafd: totale opbrengsten voor het volledige jaar zullen naar verwacht EUR 3,1 tot EUR 3,3 miljard bereiken; onderliggende rentabiliteit (recurrente EBITDA) naar verwacht meer dan EUR 680 miljoen op het einde van het jaar; nettowinst zoals gerapporteerd gestegen tot EUR 550 miljoen.