De daling in sommige regio's werd gecompenseerd door de groei in andere regio's. Op basis van de huidige gegevens zullen de resultaten van de eerste jaarhelft in lijn liggen met de eigen verwachtingen.

Van het voorziene investeringsbudget voor 2009 van 8 miljoen Euro werd reeds 4 miljoen Euro uitgevoerd, wat het vertrouwen in de toekomst bevestigt.

Voor het volledige jaar 2009 bevestigt Resilux de verwachte en in het persbericht van 18 maart 2009 reeds aangekondigde positieve resultaten.

De daling in sommige regio's werd gecompenseerd door de groei in andere regio's. Op basis van de huidige gegevens zullen de resultaten van de eerste jaarhelft in lijn liggen met de eigen verwachtingen.Van het voorziene investeringsbudget voor 2009 van 8 miljoen Euro werd reeds 4 miljoen Euro uitgevoerd, wat het vertrouwen in de toekomst bevestigt.Voor het volledige jaar 2009 bevestigt Resilux de verwachte en in het persbericht van 18 maart 2009 reeds aangekondigde positieve resultaten.