De gezamenlijke Franse activa die in 2010 en 2011 werden verworven genereren momenteel ruim 30% van de huurinkomsten en het brutorendement van het vastgoed steeg op 30 september 2012 tot 7%.

Met betrekking tot schuldenlast is het belangrijk op te merken dat tegen juni 2014 een belangrijk deel van de schulden moet worden geherfinancierd.

De voorbije twaalf maanden bedroeg de return voor de aandeelhouders van Ascencio 15,4% (in de vorm van een stijging van de aandelenkoers (+10,2%) en van het netto dividend (5,2%))

Neutraal advies voor het aandeel

De algemene indruk bij de analisten was dat het boekjaar 2011-2012 niet bepaald grote verrassingen heeft opgeleverd, alles was ongeveer conform de prognoses.

Jean-Marie Caucheteux van Bank Degroof heeft een neutraal advies voor het aandeel Ascencio, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 50 euro.

De gezamenlijke Franse activa die in 2010 en 2011 werden verworven genereren momenteel ruim 30% van de huurinkomsten en het brutorendement van het vastgoed steeg op 30 september 2012 tot 7%. Met betrekking tot schuldenlast is het belangrijk op te merken dat tegen juni 2014 een belangrijk deel van de schulden moet worden geherfinancierd. De voorbije twaalf maanden bedroeg de return voor de aandeelhouders van Ascencio 15,4% (in de vorm van een stijging van de aandelenkoers (+10,2%) en van het netto dividend (5,2%)) Neutraal advies voor het aandeelDe algemene indruk bij de analisten was dat het boekjaar 2011-2012 niet bepaald grote verrassingen heeft opgeleverd, alles was ongeveer conform de prognoses. Jean-Marie Caucheteux van Bank Degroof heeft een neutraal advies voor het aandeel Ascencio, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 50 euro.