Het is overigens geen toeval dat de Verenigde Staten opvallend sneller dan Europa de financiële crisis te boven is gekomen.

In de VS zijn de banken relatief ten opzichte van het BNP (veel) kleiner dan in Europa, waar in sommige landen (IJsland, Ierland, België, ... ) de sector tot 400% bedroeg van het BNP. ( Dat was overigens niet eens zo ver af van de vermaledijde Cypriotische situatie ).

Dit gegeven vormt ook de voornaamste reden voor de oprichting van de Europese bankenunie: het balanstotaal van een financiële instelling kan zo worden gerelateerd aan het totale BNP van de Europese Unie, hetgeen het relatieve gewicht van een bank in belangrijke mate doet afnemen.

Het is overigens geen toeval dat de Verenigde Staten opvallend sneller dan Europa de financiële crisis te boven is gekomen. In de VS zijn de banken relatief ten opzichte van het BNP (veel) kleiner dan in Europa, waar in sommige landen (IJsland, Ierland, België, ... ) de sector tot 400% bedroeg van het BNP. ( Dat was overigens niet eens zo ver af van de vermaledijde Cypriotische situatie ). Dit gegeven vormt ook de voornaamste reden voor de oprichting van de Europese bankenunie: het balanstotaal van een financiële instelling kan zo worden gerelateerd aan het totale BNP van de Europese Unie, hetgeen het relatieve gewicht van een bank in belangrijke mate doet afnemen.