1) Het eerder door Pimco geïntroduceerde concept van het 'New Normal' is zich aan het evolueren tot het 'New Neutral'.

2) 'The New Neutral' betekent dat we te maken hebben met een situatie waarin de rente van de centrale bank precies goed is: niet te belemmerend en niet te stimulerend.

3) PIMCO denkt dat de reële beleidsrente van de New Neutral dicht bij de 0% ligt, in tegenstelling tot de 2-3% die we in voorafgaande periodes gewend waren.

4) Indien de New Neutral-rente laag blijft, dan ondersteunt dit de huidige prijzen in de financiële markten en lijkt er geen sprake van zeepbellen.

1) Het eerder door Pimco geïntroduceerde concept van het 'New Normal' is zich aan het evolueren tot het 'New Neutral'. 2) 'The New Neutral' betekent dat we te maken hebben met een situatie waarin de rente van de centrale bank precies goed is: niet te belemmerend en niet te stimulerend. 3) PIMCO denkt dat de reële beleidsrente van de New Neutral dicht bij de 0% ligt, in tegenstelling tot de 2-3% die we in voorafgaande periodes gewend waren. 4) Indien de New Neutral-rente laag blijft, dan ondersteunt dit de huidige prijzen in de financiële markten en lijkt er geen sprake van zeepbellen.