Bekeken vanuit het perspectief van hun waarde op de lange termijn liggen de prijzen van commodities op een behoorlijk niveau. Daar komt bij dat de 'roll yield' van beleggingen in commodities het hoogste is sinds 2005.

De verwachtingen voor het rendement op commodities van vandaag zijn grotendeels in overeenstemming met de historische rendementen. Commodities blijven een belangrijk instrument voor het hedgen van inflatierisico.

Bekeken vanuit het perspectief van hun waarde op de lange termijn liggen de prijzen van commodities op een behoorlijk niveau. Daar komt bij dat de 'roll yield' van beleggingen in commodities het hoogste is sinds 2005. De verwachtingen voor het rendement op commodities van vandaag zijn grotendeels in overeenstemming met de historische rendementen. Commodities blijven een belangrijk instrument voor het hedgen van inflatierisico.