De aandeelhouders hebben besloten tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013 en tot vaststelling van het dividend over 2013 op € 0,47 per gewoon aandeel, betaalbaar op 2 mei 2014.

De aandeelhouders stemden verder in met alle voorstellen op de agenda, in het bijzonder:

• de herbenoeming van de heer L.J. Hijmans van den Bergh tot de Raad van Bestuur;

• de herbenoeming van mevrouw J.A. Sprieser tot lid van de Raad van Commissarissen;

• de benoeming van de heer D.R. Hooft Graafland tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 1 januari 2015;

• aanpassingen aan de bezoldiging van de Raad van Commissarissen; en

• de benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant voor het boekjaar 2014.

De aandeelhouders hebben besloten tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013 en tot vaststelling van het dividend over 2013 op € 0,47 per gewoon aandeel, betaalbaar op 2 mei 2014. De aandeelhouders stemden verder in met alle voorstellen op de agenda, in het bijzonder: • de herbenoeming van de heer L.J. Hijmans van den Bergh tot de Raad van Bestuur; • de herbenoeming van mevrouw J.A. Sprieser tot lid van de Raad van Commissarissen; • de benoeming van de heer D.R. Hooft Graafland tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 1 januari 2015; • aanpassingen aan de bezoldiging van de Raad van Commissarissen; en • de benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant voor het boekjaar 2014.