PIMCO heeft het Commercial Real Estate Project ingezet om de lokale vastgoeddynamiek in kaart te brengen op het niveau van de dagelijkse praktijk, op manieren die niet zichtbaar is in de gepubliceerde gegeven.

Dat is bedoeld om een beter begrip te krijgen van hoe de huidige cyclus verschilt van voorgaande cycli, en om informatie in te winnen voor de selectie van beleggingen in lokale markten.

Er is duidelijk sprake van een terugkeer van kapitaal naar commercieel vastgoed, wat helpt om de waardedaling in de sector in te dammen. Toch moet enig optimisme worden getemperd, omdat de prijsindexcijfers misleidend zijn als er maar weinig transacties plaatsvinden, en de grote onzekerheid rond de waardering van onroerend goed niet weerspiegelen.

Veranderingen in de structuur van de kapitaalmarkten - met name de verspreiding van complexe securitisaties sinds de vastgoedcrisis van begin jaren '90 - verlengt het proces van schuldafbouw, en zal het herstel onderdrukken.

Doordat het minder goed lukt ten opzichte van voorgaande cycli om vastgoedrisico's over te dragen vanuit het bancaire systeem is een stabiel herstel onwaarschijnlijk, laat staan een V-vormig herstel.

In plaats daarvan zullen de prijzen van veel commerciële vastgoedbeleggingen waarschijnlijk niet voor het eind van dit decennium terugkeren naar de niveaus van 2007.

Negatieve macro-economische invloeden, zoals beperkte economische groei in de VS, verhoogde werkloosheid, de mogelijkheid tot intensievere regulering en een stijging van de spaarquote in de komende drie tot vijf jaar zal de markt dwingen om opnieuw de aannames te herzien die zijn gebruikt om de prijzen van commercieel vastgoed te bepalen.

Deze trends zijn van sterke invloed op de vooruitzichten voor de huurmarkt, de leegstand en de maximumtarieven, die de neerwaartse risico's van commercieel vastgoed onderstrepen.

PIMCO heeft het Commercial Real Estate Project ingezet om de lokale vastgoeddynamiek in kaart te brengen op het niveau van de dagelijkse praktijk, op manieren die niet zichtbaar is in de gepubliceerde gegeven. Dat is bedoeld om een beter begrip te krijgen van hoe de huidige cyclus verschilt van voorgaande cycli, en om informatie in te winnen voor de selectie van beleggingen in lokale markten. Er is duidelijk sprake van een terugkeer van kapitaal naar commercieel vastgoed, wat helpt om de waardedaling in de sector in te dammen. Toch moet enig optimisme worden getemperd, omdat de prijsindexcijfers misleidend zijn als er maar weinig transacties plaatsvinden, en de grote onzekerheid rond de waardering van onroerend goed niet weerspiegelen. Veranderingen in de structuur van de kapitaalmarkten - met name de verspreiding van complexe securitisaties sinds de vastgoedcrisis van begin jaren '90 - verlengt het proces van schuldafbouw, en zal het herstel onderdrukken. Doordat het minder goed lukt ten opzichte van voorgaande cycli om vastgoedrisico's over te dragen vanuit het bancaire systeem is een stabiel herstel onwaarschijnlijk, laat staan een V-vormig herstel. In plaats daarvan zullen de prijzen van veel commerciële vastgoedbeleggingen waarschijnlijk niet voor het eind van dit decennium terugkeren naar de niveaus van 2007. Negatieve macro-economische invloeden, zoals beperkte economische groei in de VS, verhoogde werkloosheid, de mogelijkheid tot intensievere regulering en een stijging van de spaarquote in de komende drie tot vijf jaar zal de markt dwingen om opnieuw de aannames te herzien die zijn gebruikt om de prijzen van commercieel vastgoed te bepalen. Deze trends zijn van sterke invloed op de vooruitzichten voor de huurmarkt, de leegstand en de maximumtarieven, die de neerwaartse risico's van commercieel vastgoed onderstrepen.