In overeenstemming met de nieuwe strategie zijn alle activiteiten die worden gedesinvesteerd, met het oog op de rapportering, ondergebracht in het Groepscenter.

De resultaten van de andere divisies houden dus geen rekening met die maatschappijen.

Jan Vanhevel: 'Dat maakt het erg makkelijk om te zien welke de kernactiviteiten van de KBC-groep zijn en wat hun financiële toestand is. Het verschaft de beleggersgemeenschap een nog duidelijker inzicht in onze financiële sterktes.'

Het heroriënteringsproces is al goed gevorderd en er zijn al enkele desinvesteringstransacties gesloten in het eerste kwartaal van 2010, zoals voor de portefeuille van Amerikaanse reverse mortgages en de Japanse cash equity-activiteiten.

Bovendien is er een afbouw geweest van de kredietderivaten in het kader van de herstructurering van KBC Financial Products. De andere desinvesteringen die gepland zijn voor 2010 blijven op schema.

Eind april deden de Belgische belastingautoriteiten een positieve uitspraak met betrekking tot de fiscale aftrekbaarheid, (indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan), van een interne schuldkwijtschelding gerelateerd aan CDO-gebonden verliezen van de afgelopen jaren. In de praktijk betekent dit dat KBC in het tweede kwartaal van 2010 een positieve uitgestelde belastingsopbrengst van 0.3 miljard euro zal kunnen boeken, die de aanzienlijke verliezen uit vorige periodes voor een klein deel compenseert.

KBC is van plan de kernkapitaaleffecten die het heeft uitgegeven aan de overheid grotendeels terug te betalen door interne winstgeneratie en het vrijmaken van kapitaal uit niet-kernactiviteiten. KBC heeft bovendien de intentie een reglementaire Tier 1-kapitaalratio van 10% aan te houden, waarvan 8% kernkapitaal, volgens de zogenaamde Basel II-solvabiliteitsregels (in een eerste fase omvat het kernkapitaal ook de kernkapitaaleffecten onderschreven door de overheid).

KBC's exposure op Griekse staatsobligaties is beperkt tot 1,9 miljard euro (waarvan 0,6 miljard in het tradingboek).

In overeenstemming met de nieuwe strategie zijn alle activiteiten die worden gedesinvesteerd, met het oog op de rapportering, ondergebracht in het Groepscenter. De resultaten van de andere divisies houden dus geen rekening met die maatschappijen. Jan Vanhevel: 'Dat maakt het erg makkelijk om te zien welke de kernactiviteiten van de KBC-groep zijn en wat hun financiële toestand is. Het verschaft de beleggersgemeenschap een nog duidelijker inzicht in onze financiële sterktes.' Het heroriënteringsproces is al goed gevorderd en er zijn al enkele desinvesteringstransacties gesloten in het eerste kwartaal van 2010, zoals voor de portefeuille van Amerikaanse reverse mortgages en de Japanse cash equity-activiteiten. Bovendien is er een afbouw geweest van de kredietderivaten in het kader van de herstructurering van KBC Financial Products. De andere desinvesteringen die gepland zijn voor 2010 blijven op schema. Eind april deden de Belgische belastingautoriteiten een positieve uitspraak met betrekking tot de fiscale aftrekbaarheid, (indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan), van een interne schuldkwijtschelding gerelateerd aan CDO-gebonden verliezen van de afgelopen jaren. In de praktijk betekent dit dat KBC in het tweede kwartaal van 2010 een positieve uitgestelde belastingsopbrengst van 0.3 miljard euro zal kunnen boeken, die de aanzienlijke verliezen uit vorige periodes voor een klein deel compenseert. KBC is van plan de kernkapitaaleffecten die het heeft uitgegeven aan de overheid grotendeels terug te betalen door interne winstgeneratie en het vrijmaken van kapitaal uit niet-kernactiviteiten. KBC heeft bovendien de intentie een reglementaire Tier 1-kapitaalratio van 10% aan te houden, waarvan 8% kernkapitaal, volgens de zogenaamde Basel II-solvabiliteitsregels (in een eerste fase omvat het kernkapitaal ook de kernkapitaaleffecten onderschreven door de overheid). KBC's exposure op Griekse staatsobligaties is beperkt tot 1,9 miljard euro (waarvan 0,6 miljard in het tradingboek).