• Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten: EUR 494,0 miljoen (-0,1%)

• Geconsolideerde EBITDA: EUR 20,2 miljoen (+39,9%)

• Geconsolideerde EBIT: EUR 5,9 miljoen

• Geconsolideerde winst en verlies van de periode (aandeel van de Groep): EUR -5,0 miljoen

• Geconsolideerde netto financiële schuld 1 : EUR 161,3 miljoen (30 juni 2014) (EUR 138,2 miljoen per 31 december 2013), inclusief betaling 1e schijf van de EC boete en verhoogde seizoensgebonden werkkapitaalbehoeften

• Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten: EUR 494,0 miljoen (-0,1%) • Geconsolideerde EBITDA: EUR 20,2 miljoen (+39,9%) • Geconsolideerde EBIT: EUR 5,9 miljoen • Geconsolideerde winst en verlies van de periode (aandeel van de Groep): EUR -5,0 miljoen • Geconsolideerde netto financiële schuld 1 : EUR 161,3 miljoen (30 juni 2014) (EUR 138,2 miljoen per 31 december 2013), inclusief betaling 1e schijf van de EC boete en verhoogde seizoensgebonden werkkapitaalbehoeften