De consensusverwachting bij de analisten lag op een inflatie van 1,70%. De trager dan verwachte stijging van de inflatie heeft onder andere te maken met de begrotingscrisis, die het vertrouwen van de consumenten ondermijnt.

Dat consumentenvertrouwen is in mei gedaald tot 98,40, ten opzichte van 100,60 in april. De consensusverwachting bij de analisten lag op een vrijwel ongewijzigde stand van de index.

Martin van Vliet, econoom bij ING Group, is van mening dat uit de index van het consumentenvertrouwen blijkt dat de begrotingscrisis wel degelijk economische effecten begint te hebben.

Meer bepaald zijn de verwachtingen voor een opleving van de binnenlandse vraag een stuk somberder geworden. Die trend zal zich nog versterken met meer besparingen op komst.

Alan McQuaid, hoofdeconoom van Bloxham Stockbrokers in Dublin, merkt anderzijds op dat de inflatie op korte termijn geen probleem vormt in de eurozone. Zonder rekening te houden met de olieprijzen is er van inflatiegevaar amper sprake.

De consensusverwachting bij de analisten lag op een inflatie van 1,70%. De trager dan verwachte stijging van de inflatie heeft onder andere te maken met de begrotingscrisis, die het vertrouwen van de consumenten ondermijnt. Dat consumentenvertrouwen is in mei gedaald tot 98,40, ten opzichte van 100,60 in april. De consensusverwachting bij de analisten lag op een vrijwel ongewijzigde stand van de index. Martin van Vliet, econoom bij ING Group, is van mening dat uit de index van het consumentenvertrouwen blijkt dat de begrotingscrisis wel degelijk economische effecten begint te hebben. Meer bepaald zijn de verwachtingen voor een opleving van de binnenlandse vraag een stuk somberder geworden. Die trend zal zich nog versterken met meer besparingen op komst. Alan McQuaid, hoofdeconoom van Bloxham Stockbrokers in Dublin, merkt anderzijds op dat de inflatie op korte termijn geen probleem vormt in de eurozone. Zonder rekening te houden met de olieprijzen is er van inflatiegevaar amper sprake.