Gezien het cyclische karakter van de markt waarin Alfacam Group actief is, blijft de beste vergelijkingsbasis voor de resultaten van Alfacam Group om enerzijds de pare jaren met de pare en anderzijds de onpare met de onpare te vergelijken.

KBC Securities merkte op dat Alfacam een upbeat trading update bekendmaakte. Die wijst er op dat het bedrijf een goed boekjaar tegemoet mag zien. Het advies 'acumulate' blijft gehandhaafd.

Topline stelde Alfacam enigszins teleur, zo merkte ING op. Het koopadvies werd ingetrokken en vervangen door een neutraal advies.

Gezien het cyclische karakter van de markt waarin Alfacam Group actief is, blijft de beste vergelijkingsbasis voor de resultaten van Alfacam Group om enerzijds de pare jaren met de pare en anderzijds de onpare met de onpare te vergelijken.KBC Securities merkte op dat Alfacam een upbeat trading update bekendmaakte. Die wijst er op dat het bedrijf een goed boekjaar tegemoet mag zien. Het advies 'acumulate' blijft gehandhaafd. Topline stelde Alfacam enigszins teleur, zo merkte ING op. Het koopadvies werd ingetrokken en vervangen door een neutraal advies.