De ontwikkeling van de reële effectieve wisselkoersen duidt er volgens professor Stefan Duchateau op dat de opgelegde besparingen hun doelstellingen momenteel in het bereik hebben. De competitiviteit herstelt duidelijk. Als formeel "wiskundig" bewijs voor het welslagen van het beleid volstaat dit echter niet.

De ontwikkeling duidt erop dat aan een noodzakelijke voorwaarde is voldaan en een belangrijke veldslag is gewonnen, maar dit is nog niet voldoende om ervan uit te gaan dat de oorlog hiermee beslecht is in het voordeel van de eurozone. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

De ontwikkeling van de reële effectieve wisselkoersen duidt er volgens professor Stefan Duchateau op dat de opgelegde besparingen hun doelstellingen momenteel in het bereik hebben. De competitiviteit herstelt duidelijk. Als formeel "wiskundig" bewijs voor het welslagen van het beleid volstaat dit echter niet. De ontwikkeling duidt erop dat aan een noodzakelijke voorwaarde is voldaan en een belangrijke veldslag is gewonnen, maar dit is nog niet voldoende om ervan uit te gaan dat de oorlog hiermee beslecht is in het voordeel van de eurozone. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.