Bij het slot van de handel stond de Euro Stoxx 50 fracties van een procent in de plus, van ingrijpende bewegingen was dus zeker geen sprake.

De BEL 20 sloot fracties van een procent lager af, maar kon per saldo standhouden boven het niveau van 2350. D'Ieteren was een opvallende daler, AB-InBev liet een winst van bijna anderhalve procent optekenen. Op de valutamarkten ging de koers van de euro opnieuw onderuit.

Tussentijdse verklaring Dexia - 9M 2012 en 3T 2012

Het 3e kwartaal van 2012 werd bij Dexia gekenmerkt door de verderzetting van de gesprekken tussen de Belgische, Franse en Luxemburgse Staten en de Europese Commissie met het oog op de neerlegging van een aangepast plan met betrekking tot de ordentelijke afwikkeling van de groep Dexia bij de Commissie in de nabije toekomst.

In dat verband werden een aantal onderliggende hypotheses van het plan herzien die een belangrijke impact hebben op het toekomstige winstgenererende vermogen van Dexia NV en DCL en die zich op boekhoudkundig vlak vertalen, vanaf heden, in een negatief eigen vermogen van Dexia NV (holding).

Om deze situatie te verhelpen en de ordentelijke afwikkeling van de groep tot een goed einde te brengen, hebben de Belgische en Franse Staten publiek hun engagement kenbaar gemaakt om in te schrijven op een kapitaalverhoging van Dexia NV ten belope van 5,5 miljard EUR door uitgifte van preferente aandelen aan de Staten.

Verder werd in het 3e kwartaal grote vooruitgang geboekt in de uitvoering van het plan tot ordentelijke afwikkeling aangekondigd door Dexia in het najaar van 2011, door de afronding van de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg en van DenizBank.

Conform de geldende wetgeving, publiceert Dexia voor de periode eindigend op 30 september 2012 een tussentijdse verklaring. Deze verklaring geeft de belangrijkste recente transacties en gebeurtenissen weer, alsook de gevolgen daarvan voor de financiële situatie van de groep. Deze verklaring is gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers per 30 september 2012.

Bij het slot van de handel stond de Euro Stoxx 50 fracties van een procent in de plus, van ingrijpende bewegingen was dus zeker geen sprake. De BEL 20 sloot fracties van een procent lager af, maar kon per saldo standhouden boven het niveau van 2350. D'Ieteren was een opvallende daler, AB-InBev liet een winst van bijna anderhalve procent optekenen. Op de valutamarkten ging de koers van de euro opnieuw onderuit. Tussentijdse verklaring Dexia - 9M 2012 en 3T 2012 Het 3e kwartaal van 2012 werd bij Dexia gekenmerkt door de verderzetting van de gesprekken tussen de Belgische, Franse en Luxemburgse Staten en de Europese Commissie met het oog op de neerlegging van een aangepast plan met betrekking tot de ordentelijke afwikkeling van de groep Dexia bij de Commissie in de nabije toekomst. In dat verband werden een aantal onderliggende hypotheses van het plan herzien die een belangrijke impact hebben op het toekomstige winstgenererende vermogen van Dexia NV en DCL en die zich op boekhoudkundig vlak vertalen, vanaf heden, in een negatief eigen vermogen van Dexia NV (holding). Om deze situatie te verhelpen en de ordentelijke afwikkeling van de groep tot een goed einde te brengen, hebben de Belgische en Franse Staten publiek hun engagement kenbaar gemaakt om in te schrijven op een kapitaalverhoging van Dexia NV ten belope van 5,5 miljard EUR door uitgifte van preferente aandelen aan de Staten. Verder werd in het 3e kwartaal grote vooruitgang geboekt in de uitvoering van het plan tot ordentelijke afwikkeling aangekondigd door Dexia in het najaar van 2011, door de afronding van de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg en van DenizBank. Conform de geldende wetgeving, publiceert Dexia voor de periode eindigend op 30 september 2012 een tussentijdse verklaring. Deze verklaring geeft de belangrijkste recente transacties en gebeurtenissen weer, alsook de gevolgen daarvan voor de financiële situatie van de groep. Deze verklaring is gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers per 30 september 2012.