De tewerkstelling bij ING België zal naar verwachting met ongeveer 1.000 eenheden dalen tot 8.560 tegen eind 2015.

Dit is een gevolg van het toenemend gebruik van online banking, wat leidt tot eenvoudiger processen en een verdere procesautomatisering.

De vermindering van het personeelsbestand zal worden doorgevoerd via natuurlijke afvloeiingen.

Daarnaast zullen jaarlijks naar verwachting meer dan 150 aanwervingen plaatsvinden. Er is geen collectief ontslag voorzien.

De tewerkstelling bij ING België zal naar verwachting met ongeveer 1.000 eenheden dalen tot 8.560 tegen eind 2015. Dit is een gevolg van het toenemend gebruik van online banking, wat leidt tot eenvoudiger processen en een verdere procesautomatisering. De vermindering van het personeelsbestand zal worden doorgevoerd via natuurlijke afvloeiingen. Daarnaast zullen jaarlijks naar verwachting meer dan 150 aanwervingen plaatsvinden. Er is geen collectief ontslag voorzien.