-Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009 en bestemming van het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009;

-Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris;

-Toekenning van een budget voor de vergoeding van de bestuurders van €450.000 per boekjaar;

-Afwerking van de consolidatie van de bestaande aandelen van de vennootschap.

Alle punten op de agenda werden unaniem goedgekeurd met uitzondering van het laatste punt betreffende de aandelenconsolidatie, waarvoor een aanwezigheidsquorum was vereist.

Daarna werd een buitengewone algemene vergadering gehouden betreffende de opslorping van volgende 100% dochtervennootschappen:

-Axias NV;

-Dolmen Enterprise Communications Belgium NV;

-JConsults International NV; en

-Supply Chain Software NV

-Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009 en bestemming van het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009;-Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris;-Toekenning van een budget voor de vergoeding van de bestuurders van €450.000 per boekjaar;-Afwerking van de consolidatie van de bestaande aandelen van de vennootschap.Alle punten op de agenda werden unaniem goedgekeurd met uitzondering van het laatste punt betreffende de aandelenconsolidatie, waarvoor een aanwezigheidsquorum was vereist.Daarna werd een buitengewone algemene vergadering gehouden betreffende de opslorping van volgende 100% dochtervennootschappen:-Axias NV;-Dolmen Enterprise Communications Belgium NV;-JConsults International NV; en-Supply Chain Software NV