Het aanwezigheidsquorum werd niet behaald. Dezelfde agenda wordt opnieuw aan de aandeelhouders voorgelegd ter stemming op 18 december 2013 om 17 uur.

Die vergadering zal zonder quorumvereiste geldig kunnen beraadslagen en beslissen over dezelfde agendapunten.

De uitnodiging zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, de Tijd en L'Echo. De agenda is beschikbaar op de website.

Het aanwezigheidsquorum werd niet behaald. Dezelfde agenda wordt opnieuw aan de aandeelhouders voorgelegd ter stemming op 18 december 2013 om 17 uur. Die vergadering zal zonder quorumvereiste geldig kunnen beraadslagen en beslissen over dezelfde agendapunten. De uitnodiging zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, de Tijd en L'Echo. De agenda is beschikbaar op de website.