Het is volgens Theodoor Gilissen Bankiers de ESMA, de Europese toezichthouder, nog niet gelukt om consensus te bereiken om deze maatregel EU-breed in te voeren, omdat in een aantal landen wordt getwijfeld aan de effectiviteit van deze maatregel.

Het is volgens Theodoor Gilissen Bankiers de ESMA, de Europese toezichthouder, nog niet gelukt om consensus te bereiken om deze maatregel EU-breed in te voeren, omdat in een aantal landen wordt getwijfeld aan de effectiviteit van deze maatregel.